Eğitim Platformu..

Bir şeye ait her şeyi öğrenin, her şeye dair bir şeyler bilin..

Foruma Gider..

Python Ders 22 | Karakter Dizilerinin Metotları – 3

Metotları incelemeye devam ediyoruz. index(), rindex() Karakterlerin, bir karakter dizisi içinde hangi sırada bulunduğunu öğrenmek için index() adlı bir metottan yararlanabiliriz. Örneğin: Eğer sırasını sorguladığımız karakter, o karakter dizisi içinde bulunmuyorsa, bu durumda Python bize bir hata mesajı gösterir: Bu metodun özelliği, sorguladığımız karakterin, karakter dizisi içinde geçtiği ilk konumu vermesidir. Yani örneğin: “adana” adlı karakter dizisi içinde 3 adet […]

Python Ders 21 | Karakter Dizilerinin Metotları – 2

Karakter dizileri konusunun en başında söylediğimiz gibi, karakter dizileri metot yönünden bir hayli zengin bir veri tipidir. Bu bölümde yine metotları incelemeye devam edeceğiz. capitalize() capitalize() metodunun görevi karakter dizilerinin yalnızca ilk harfini büyütmektir. Örneğin: Bu metodu kullanırken dikkat etmemiz gereken bir nokta var: Birden fazla kelimeden oluşan karakter dizilerine bu metodu uyguladığımızda bütün kelimelerin ilk […]

Python Ders 20 | Karakter Dizilerinin Metotları

Geçen bölümde karakter dizilerinin genel özelliklerinden söz ettik. Bu ikinci bölümde ise karakter dizilerini biraz daha ayrıntılı bir şekilde incelemeye ve karakter dizilerinin yepyeni özelliklerini görmeye başlayacağız. replace() Karakter dizisi metotları arasında inceleyeceğimiz ilk metot replace() metodu olacak. replace kelimesi Türkçede ‘değiştirmek, yerine koymak’ gibi anlamlar taşır. Bu metodu kullanarak bir karakter dizisi içindeki karakterleri başka karakterlerle değiştirebileceğiz. Peki […]

Python Ders 19 | Karakter Dizileri – (Tamamı)

Bu bölümde, önceki derslerde üstünkörü bakıp geçtiğimiz bir konu olan karakter dizilerini çok daha derinlemesine ele alacağız. Karakter Dizilerinin Öğelerine Erişmek İstersek karakter dizilerini bir for döngüsü içine alabilir, böylece bu dizinin öğelerine tek tek de erişebiliriz: for döngüsüyle elde ettiğimiz bu etkiyi şu kodlar yardımıyla da elde edebileceğimizi gayet iyi biliyor olmalısınız: Önceki derslerde verdiğimiz örneklerden de […]

Python Ders 18 | Hata Yakalama

Yazdığımız programı, kullanıcının bir sayı girmesi temeli üzerine kurgulamışsak, kullanıcının her zaman sayı değerli bir veri gireceğinden emin olamayız. Mesela şöyle bir program yazdığımızı düşünün: Bu program, kullanıcı sayı değerli bir veri girdiği müddetçe sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Peki ya kullanıcı sayı değerli bir veri yerine başka bir şey girerse ne olur? Örneğin kullanıcı yukarıdaki […]

Python Ders 17 | Döngüler – İlgili Araçlar

Elbette döngüler tek başlarına bir şey ifade etmezler. Döngülerle işe yarar kodlar yazabilmemiz için bazı araçlara ihtiyacımız var. İşte bu bölümde döngüleri daha verimli kullanmamızı sağlayacak bazı fonksiyon ve deyimlerden söz edeceğiz. range Fonksiyonu range kelimesi İngilizcede ‘aralık’ anlamına gelir. Biz Python’da range() fonksiyonunu belli bir aralıkta bulunan sayıları göstermek için kullanıyoruz. Örneğin: Gördüğünüz gibi, range(0, 10) kodu sayesinde ve for döngüsünü de […]

Python Ders 16 | Döngüler – for Döngüsü

Etrafta yazılmış Python programlarının kaynak kodlarını incelediğinizde, içinde for döngüsü geçmeyen bir program kolay kolay bulamazsınız. Belki while döngüsünün kullanılmadığı programlar vardır. Ancak for döngüsü Python’da o kadar yaygındır ve o kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir ki, hemen hemen bütün Python programları bu for döngüsünden en az bir kez yararlanır. Şimdi gelelim for döngüsünün nasıl kullanılacağına… Dikkatlice bakın: Burada öncelikle tr_harfler adlı bir değişken tanımladık. Bu […]

Python Ders 15 | Döngüler – while Döngüsü

Bir önce ki bölümde hesap makinesi yazabilmiştik. Yalnız o hesap makinesinde farkettiyseniz çok önemli bir eksiklik vardı. Hesap makinemizle hesap yaptıktan sonra programımız kapanıyor. Hesap makinesi programındaki sorun, örneğin, aşağıdaki program için de geçerlidir: Bu program iyi, hoş, ama çok önemli bir eksiği var. Bu programı yalnızca bir kez kullanabiliyoruz. Yani kullanıcı yalnızca bir kez […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön