18baglanti liste ters.fw min

Python Hazır Kodlar 18 | Bağlantılı Bir Listeyi Tersine Çevirmek

Bağlantılı listeler için sıralı nesneler diyebiliriz. Bağlantılı listenin her bir öğesine de node(düğüm) denir.

Şimdi bağlantılı bir listeyi nasıl tersine çevirebileceğimize bakalım

Yöntem 1:
class Node: 
 
  # node nesnesi için bir Constructor fonksiyonu başlatalım
  def __init__(self, data): 
    self.data = data 
    self.next = None
 
class LinkedList: 
 
  # head fonksiyonunu yazalım 
  def __init__(self): 
    self.head = None
 
  # bağlantılı listeyi ters çevirme fonksiyonu
  def reverse(self): 
    prev = None
    current = self.head 
    while(current is not None): 
      next = current.next
      current.next = prev 
      prev = current 
      current = next
    self.head = prev 
     
  # Başlangıçta yeni bir node ekleme işlemi 
  def push(self, new_data): 
    new_node = Node(new_data) 
    new_node.next = self.head 
    self.head = new_node 
 
  # LinkedList yazdırmak için gerekli fonksiyon 
  def printList(self): 
    temp = self.head 
    while(temp): 
      print (temp.data,) 
      temp = temp.next
 
 
# Yukarıdaki fonksiyonları test edelim
llist = LinkedList() 
llist.push(20) 
llist.push(4) 
llist.push(15) 
llist.push(85) 
 
print ("Orj. Bağlantılı Liste")
llist.printList() 
llist.reverse() 
print ("\nTers Çevrilmiş Bağlantılı Liste")
llist.printList() 
Yöntem 2:
class Node: 
 
  # node nesnesi için bir Constructor fonksiyonu başlatalım
  def __init__(self, data): 
    self.data = data 
    self.next = None
 
class LinkedList: 
 
  # head fonksiyonunu yazalım 
  def __init__(self): 
    self.head = None
 
 
  def reverseUtil(self, curr, prev): 
     
    if curr.next is None : 
      self.head = curr 
      curr.next = prev 
      return 
     
    # curr.next node u değişkene atayalım
    next = curr.next
 
    # node u güncelleyelim
    curr.next = prev 
   
    self.reverseUtil(next, curr) 
 
 
  # reverseUtil() fonksiyonunu çağıralım
  def reverse(self): 
    if self.head is None: 
      return 
    self.reverseUtil(self.head, None) 
 
 
  # Başlangıçta yeni bir node ekleme işlemi 
  def push(self, new_data): 
    new_node = Node(new_data) 
    new_node.next = self.head 
    self.head = new_node 
 
  # LinkedList yazdırmak için gerekli fonksiyon 
  def printList(self): 
    temp = self.head 
    while(temp): 
      print (temp.data,) 
      temp = temp.next
 
 
# Programımızı çalıştıralım
llist = LinkedList() 
llist.push(8) 
llist.push(7) 
llist.push(6) 
llist.push(5) 
llist.push(4) 
llist.push(3) 
llist.push(2) 
llist.push(1) 
 
print ("Orj. Bağlantılı Liste")
llist.printList() 
 
llist.reverse() 
 
print ("\nTers Çevrilmiş Bağlantılı Liste")
llist.printList() 

Python dersleri için buraya gidebilirsiniz..

İletişim: admin@herseymi.com
Yazı oluşturuldu 110

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön