5fibonacci sayisi.fw min

Python Hazır Kodlar 05 | Fibonacci Sayısı

Fibonacci sayısını hesaplayan bir program yazalım.

Yöntem 1: Özyineleme:
def Fibonacci(n): 
  if n<0: 
    print("Yanlış Sayı Girdiniz") 
  # Birinci Fibonacci sayısı return 0
  elif n==1: 
    return 0
  # İkinci Fibonacci sayısı return 1
  elif n==2: 
    return 1
  else: 
    return Fibonacci(n-1)+Fibonacci(n-2) 
 

# Programı Çalıştıralım
print(Fibonacci(9)) 
Yöntem 2: Dinamik Programlama:
# İlk iki fibonacci sayısını 0 ve 1 olarak alalım
 
FibArray = [0,1] 
 
def fibonacci(n): 
  if n<0: 
    print("Yanlış Sayı Girdiniz") 
  elif n<=len(FibArray): 
    return FibArray[n-1] 
  else: 
    temp_fib = fibonacci(n-1)+fibonacci(n-2) 
    FibArray.append(temp_fib) 
    return temp_fib 
 
# Programı Çalıştıralım
print(fibonacci(9)) 
Yöntem 3: Bir sayının Fibonacci sayısı olup olmadığını kontrol etme:
# math kütüphanesini import ediyoruz
import math 
 
def isPerfectSquare(x): 
  s = int(math.sqrt(x)) 
  return s*s == x 
 
# N bir fibonacci sayısı ise true değilse false döndür
def isFibonacci(n): 
 
  return isPerfectSquare(5*n*n + 4) or isPerfectSquare(5*n*n - 4) 
   
# 1 ile 11 arasında ki sayıları test edelim 
for i in range(1,11): 
   if (isFibonacci(i) == True): 
     print (i,"sayısı Fibonacci Sayısıdır")
   else: 
     print (i,"sayısı Fibonacci Sayısı Değildir")

Python dersleri için buraya gidebilirsiniz..

İletişim: admin@herseymi.com
Yazı oluşturuldu 110

Python Hazır Kodlar 05 | Fibonacci Sayısı” üzerine 2 görüş

 1. def isogram(str):
  return len(str) == len(set(str.lower()))
  print(isogram(“camaat”))

 2. def myFunction(word,letters):
  for i in word:
  if i == ‘ ‘:
  print(‘ ‘,end=”)
  elif i == ‘!’:
  print(‘!’,end=”)
  else:
  if i not in letters:
  i = ‘-‘
  print(i,end=”)
  else:
  print(i,end=”)

  myFunction(“come on!”, [“e”, “a”, “y”])

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön