9yorum.fw min

Python Ders 09 | Yorum ve Açıklama Cümleleri

Python’la ilgili şimdiye kadar öğrendiğimiz bilgileri kullanarak yazabileceğimiz en karmaşık programlardan biri herhalde şöyle olacaktır:

isim  = "Fırat"
soyisim = "Özgül"
işsis  = "Ubuntu"
şehir  = "İstanbul"

print("isim      : ", isim,  "\n",
   "soyisim    : ", soyisim, "\n",
   "işletim sistemi: ", işsis,  "\n",
   "şehir     : ", şehir,  "\n",
   sep="")

Yukarıdaki örnekte bütün öğeleri tek bir print() fonksiyonu içine yazdık. Ama tabii eğer isterseniz birden fazla print() fonksiyonu da kullanabilirsiniz. Şöyle:

isim  = "Fırat"
soyisim = "Özgül"
işsis  = "Ubuntu"
şehir  = "İstanbul"

print("isim      : ", isim)
print("soyisim    : ", soyisim)
print("işletim sistemi: ", işsis)
print("şehir     : ", şehir)

Yukarıdaki kodlarla ilgili birkaç noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum:

Daha önce de dediğimiz gibi, Python’da doğru kod yazmak kadar, yazdığınız kodların anlaşılır olması da önemlidir.

Bu sebepten, Python’la kod yazarken, mesela kodlarımızdaki her bir satırın uzunluğunun 79 karakteri geçmemesine özen gösteriyoruz.

Bunu sağlamak için, kodlarımızı yukarıda görüldüğü şekilde belli noktalardan bölmemiz gerekebilir.

Esasında yukarıdaki kodları şöyle de yazabilirdik:
isim = "Fırat"
soyisim = "Özgül"
işsis = "Ubuntu"
şehir = "İstanbul"

print("isim: ", isim, "\n", "soyisim: ", soyisim, "\n",
"işletim sistemi: ", işsis, "\n", "şehir: ", şehir, "\n", sep="")

Ancak bu şekilde kod yapısı biraz karmaşık görünüyor. Ayrıca parantez içindeki öğeleri yan yana yazdığımız için, isim:, soyisim:, işletim sistemi: ve şehir: ifadelerini alt alta düzgün bir şekilde hizalamak da kolay olmayacaktır.

Bir program yazarken kodların olabildiğince okunaklı olmasını sağlamanın bir kaç yolu vardır. Biz bunlardan bazılarını yukarıda gördük.

Ancak bir programı okunaklı hale getirmenin en iyi yolu kodlar içine bazı yorum cümleleri ekleyerek kodları açıklamaktır.

Yorum İşareti

Programcılıkta en zor şey başkasının yazdığı kodları okuyup anlamaktır. Hatta yazılmış bir programı düzeltmeye çalışmak, bazen o programı sıfırdan yazmaktan daha zor olabilir.

Tabii programı geliştiren kişi kodlara yorum ekleme zahmetinde bulunmuşsa o başka…

Python’da yorumlar # işareti ile gösterilir. Mesela bu bölümün ilk başında verdiğimiz kodları yorumlarla destekleyelim:

isim  = "Fırat"
soyisim = "Özgül"
işsis  = "Ubuntu" #işletim sistemi
şehir  = "İstanbul"

#isim, soyisim, işsis ve şehir adlı değişkenleri
#alt alta, düzgün bir şekilde ekrana basıyoruz.
#Uygun yerlerde alt satıra geçebilmek için "\n"
#adlı kaçış dizisini kullanıyoruz.
print("isim      : ", isim,  "\n",
   "soyisim    : ", soyisim, "\n",
   "işletim sistemi: ", işsis,  "\n",
   "şehir     : ", şehir,  "\n",
   sep="") #parametreler arasında boşluk bırakmıyoruz.

Burada dikkat edeceğimiz nokta her yorum satırının başına # işaretini koymayı unutmamaktır.

Yazdığımız yorumlar Python’a hiç bir şey ifade etmez. Python bu yorumları tamamen görmezden gelecektir.

Bu yorumlar bilgisayardan ziyade kodları okuyan kişi için bir anlam taşır.

Yorum İşaretinin Farklı Kullanımları

Yukarıda yorum (#) işaretini kullanarak, yazdığımız Python kodlarını nasıl açıklayacağımızı öğrendik. Python’da yorum işaretleri çoğunlukla bu amaç için kullanılır.

Yani kodları açıklamak, bu kodları hem kendimiz hem de kodları okuyan başkaları için daha anlaşılır hale getirmek için…

Ama Python’da # işareti asıl amacının dışında bazı başka amaçlara da hizmet edebilir.

Etkisizleştirme Amaçlı

Örneğin, diyelim ki yazdığımız programa bir özellik eklemeyi düşünüyoruz, ama henüz bu özelliği yeni sürüme eklemek istemiyoruz. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz:

isim  = "Fırat"
soyisim = "Özgül"
işsis  = "Ubuntu"
şehir  = "İstanbul"
#uyruğu = "T.C"

print("isim      : ", isim,  "\n",
   "soyisim    : ", soyisim, "\n",
   "işletim sistemi: ", işsis,  "\n",
   "şehir     : ", şehir,  "\n",
   #"uyruğu    : ", uyruğu, "\n",
   sep="")

Burada, programa henüz eklemek istemediğimiz bir özelliği, yorum içine alarak şimdilik iptal ediyoruz yani etkisizleştiriyoruz (İngilizcede bu yorum içine alma işlemine comment out deniyor).

Python yorum içinde bir kod bile yer alsa o kodları çalıştırmayacaktır. Çünkü Python # işareti ile başlayan satırların içeriğini görmez (#!/usr/bin/env python3 ve # -*- coding: utf-8 -*- satırları hariç).

Süsleme Amaçlı

Bütün bunların dışında, isterseniz yorum işaretini kodlarınızı süslemek için dahi kullanabilirsiniz:

#######################################################
#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#
#          FALANCA v.1           #
#        Yazan: Keramet Su          #
#         Lisans: GPL v2           #
#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#
#######################################################

isim  = "Fırat"
soyisim = "Özgül"
işsis  = "Ubuntu"
şehir  = "İstanbul"

print("isim      : ", isim,  "\n",
   "soyisim    : ", soyisim, "\n",
   "işletim sistemi: ", işsis,  "\n",
   "şehir     : ", şehir,  "\n",
   sep="")

Yani kısaca, Python’un görmesini, çalıştırmasını istemediğimiz her şeyi yorum içine alabiliriz.

Unutmamamız gereken tek şey, yorumların yazdığımız programların önemli bir parçası olduğu ve bunları mantıklı, makul bir şekilde kullanmamız gerektiğidir.

Bu eğitim seti Kaynak tarafından oluşturulmuştur.

İletişim: admin@herseymi.com
Yazı oluşturuldu 110

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön